حرکات اصلاحی (Corrective exercises) یکی از شاخه های علوم ورزشی بوده که با اصلاح ناهنجاری های بدنی و پیشگیری از پیشرفت آن ها در ارتباط است. همچنین در این حیطه بوسیله آزمون های غربالگری اسکلتی_عضلانی خصوصا در سنین پایه، ناهنجاری های بدنی شناسایی شده و در صورت عدم اصلاح بوسیله تمرینات اصلاحی به پزشک متخصص ارجاع داده می گردد.

حرکات اصلاحی به یکسری از تمرینات اختصاصی و ویژه با هدف بهبود و اصلاح ناهنجاری های بدنی بمنظور ارتقاء سلامت سیستم عصبی_عضلانی_اسکلتی اطلاق می گردد. در این حیطه بوسیله انواع مختلفی از تمرینات شامل تمرینات قدرتی، کششی، تمرینات عصبی_عضلانی، تمرینات آگاهی مغز از بدن و غیره به اصلاح ناهنجاری های مختلف بدنی پرداخته می گردد.
از موارد مهم دیگر در این حیطه، بهبود نقص های حرکتی خصوصا در افراد با مشکلات مزمن، مانند افراد مبتلا به کمردرد، زانو درد و غیره می باشد. هدف نهایی حرکات اصلاحی، انجام امور روزانه افراد بدون درد، خستگی و افزایش بهره وری آنان می باشد.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس