قطعا یکی از اجزای جدانشدنی از رشته فیزیوتراپی ، درمان های غیر از استفاده از دستگاه های الکتریکی هست.

در کلینیک فیزیوترای کوثر علاوه بر استفاده از دستگاه های به روز و مجهز ، تمریناتی نیز توسط درمانگر در همان محیط کلینیک برای انجام در منزل و بعضا انجام در خود کلینیک به مراجع داده میشود.با توجه به نوع بیماری ممکن است تکنیک ها و مانورهای درمانی نیز توسط خود درمانگر بر روی مراجع استفاده میشود تا روند بهبودی بیمار هم تسریع یابد و هم بهبودی قابل قبولی برای مراجع حاصل شود.