یکی از مواردی که همراه با آسیب های عصبی_عضلانی_اسکلتی و همچنین بیماری های پیشرونده همراه می شود، ضعف عضلات و بافت های نرم بدن و برهم خوردن هماهنگی سیستم عصبی_عضلانی می باشد. در بیشتر آسیب های اسکلتی_عضلانی، همراه با آسیب ضعف عضلانی نیز دیده می شود.
یکی از موارد بسیار مهم در امر توانبخشی بیماران، استفاده از مبحث تمرینات بدنی برای بهبود هرچه سریع تر بیماران می باشد. تمریناتی که با هدف درمان انتخاب می شوند باید مطابق با نیازهای بیمار بوده و توسط متخصص مربوط تجویز شوند. در غیر اینصورت می توانند آسیب رسان باشند.

مرکز فیزیوتراپی کوثر، علاوه بر درمان با دستگاه های الکتریکی، یک بخش مجهز به ارائه تمرینات درمانی و اصلاحی را داراست. این بخش توسط متخصصین تمرین درمانی و حرکات اصلاحی آماده ارائه انواع تمرینات به شهروندان عزیز با توجه به مشکل آن ها می باشد. علاوه بر این مرکز فیزیوتراپی و حرکات اصلاحی کوثر، برای عزیزانی که قادر به حضور در مرکز نداشته باشند، با هماهنگی قبلی درمانگر برای تمرین در محل بیماران ارسال خواهد کرد. افرادی که می توانند از بحث تمرین درمانی و تمرینات اصلاحی استفاده کنند شامل:
– بیماران با مشکلات عصبی_عضلانی اسکلتی
-ورزشکاران آسیب دیده
– ناتوانایان و معلولین
-افراد با ناهنجاری های بدنی

اجرا شده توسط: همیار وردپرس