پرسش و پاسخدسته بندی: Questionsنرمش وفیزوتراپی بعداز چند وقت ازعمل فیوژن برای ول بودن پا
جففر ناج حیدری پرسیده شده 1 سال پیش

 سلام:پای چپ ول است بعد ازعمل فیوژن.برای تنگی شدید.فتق دیسک.سیاتیک.سئوال چه زمانی بعداز عمل پلاتین گذاری مناسب است برای نرمش وفیزوتراپی سن56سال .فعلا پیاده روی می نمایم.شنیده ایم بعداز مدتی.ونرمش. هم فیزوتراپی عصب راترمیم میکند .

نرمش وفیزوتراپی بعداز چند وقت ازعمل فیوژن برای ول بودن پا